Cucku

Following: 0Follower: 3

Thời Loạn Mobile: Chức năng luyện lính nhanh

30-10 10:30

Chức năng luyện lính nhanh dùng để bổ sung lính trong đội hình còn thiếu một cách nhanh nhất (có thể luyện thường hoặc luyện nhanh)

Thời Loạn Mobile

0.0
VNG | Đang hoạt động
Chém gió ...
Aa 0