Cucku

Following: 0Follower: 3

Tào Tháo PK: Kỹ năng Ngọa Long Tướng Quân

25-10 09:30

Tấn công tầm xa, quần thể diện rộng. Chiếm ưu thế trong các trận đấu PK với số lượng người tham gia lớn.

Tào Tháo PK

0.0
VGP | Đang hoạt động
Chém gió ...
Aa 0