Cucku

Following: 0Follower: 3

Tam Quốc Vương Giả: Danh tướng Chu Thái

05-07 15:07

Thích hợp khi đi cùng các tướng có sát thương diện rộng hoặc gây sát thương thêm cho hiệu ứng bất lợi như Quan Vũ, Mã Siêu, Thái Sử Từ

Tam Quốc Vương Giả

0.0
Funtap | Đang hoạt động
Chém gió ...
Aa 0