Cucku

Following: 0Follower: 1

Ngọa Long Tam Quốc: Vương Giả Tranh Bá

13-08 15:38

Trong clip là trận đấu giữa 2 người chơi tại trận chung kết, qua trận đấu chúng ta có thể thấy được chiến thuật bên nhà quán quân có phần nhỉnh hơn khi kết hợp Siêu Tướng Vô Song Lữ Bố để dame chính kết hợp cùng tướng "HOA ĐÀ" để hồi máu.

Ngoạ Long Tam Quốc

9.7
Alive | Đang hoạt động
Chém gió ...
Aa 0