Cucku

Following: 0Follower: 1

Hậu Duệ Tam Quốc: Tìm hiểu nhân vật Xạ Thủ

16-11 13:50

Một em gái dễ thương nhưng siêu mạnh mẽ tấn công tầm xa, xử lý vô số đòn bắn ảnh hưởng đến kẻ thù bằng cách sử dụng thiết bị cơ khí của mình. Cô ấy siêu dễ thương, nhưng nguy hiểm trên chiến trường.

Hậu Duệ Tam Quốc

9.8
Poppace | Đang hoạt động
Chém gió ...
Aa 0