HaChou

Following: 0Follower: 0

Giới thiệu Class Mục Sư trong Thần Ma KOK

09-06 14:44

Mục sư thuộc lớp nhân vật đánh xa, gây sát thương cao và sát thương trên diện rộng.

Chém gió ...
Aa 0