HaChou

Following: 0Follower: 0

Giới thiệu Class Huyết Ma trong Thần Ma KOK

09-06 14:49

Huyết Ma thuộc lớp nhân vật đánh xa; gây sát thương, hút máu.

Chém gió ...
Aa 0