HaChou

Following: 0Follower: 0

Giới thiệu Class Chiến Binh trong Thần Ma KOK

09-06 14:55

Chiến Binh thuộc lớp nhân vật đỡ đòn cận chiến và có chỉ số sinh lực cao.

Chém gió ...
Aa 0