Cucku

Following: 0Follower: 1

Đông Chu Liệt Quốc: Vực sâu Bắc Minh - Boss cự côn nuốt chửng

31-03 14:38

Cuộc đua kỳ thú tại vực sâu Bắc Minh với sự tấn công, truy đuổi không ngừng của Boss Cự Côn. Chỉ một giây sơ suất, Chúa Công sẽ bị nuốt chửng.

Chém gió ...
Aa 0