Cucku

Following: 0Follower: 1

Dị Tam Quốc: Điển Vi - Anh đã mất máu thì tất cả cũng bay màu

14-08 08:00

Điển Vi là một mẫu tướng điển hình cho việc dồn sát thương tốt với bộ kĩ năng có khả năng sốc sát thương cao với những tướng còn thấp máu phía đội hình địch.

Dị Tam Quốc

9.6
FunTap | Đang hoạt động
Chém gió ...
Aa 0