Cucku

Following: 0Follower: 3

Call of Duty Mobile VN: Battle pass mùa 7 Kỷ Nguyên Phóng Xạ

15-06 08:14

Kỷ nguyên phóng xạ, mở rộng bản đồ (25%) với 7 khu vực mới, cùng nhiều tính súng, thiết bị, phụ kiện mới,… sẽ là những tiêu điểm của bản cập nhật này.

Call of Duty Mobile

0.0
VNG | Đang hoạt động
Chém gió ...
Aa 0