BQT 9Gate

Following: 21Follower: 34

Thịnh Đường Huyễn Dạ Mobile: Video trải nghiệm game (OB 13/5)

26-05 23:14

Thịnh Đường Huyễn Dạ mở ra một thế giới tiên kiếm hiệp với 9 môn phái ngay trong phiên bản đầu tiên. Game theo kiểu nhập vai nhưng làm nhiệm vụ trong phụ bản, thích hợp với người chơi 1 mình theo kiểu trải nghiệm.

Chém gió ...
Aa 0