BQT 9Gate

Following: 22Follower: 34

Thần Ma - Tam Quốc Xuất Chinh: Video trải nghiệm game (OB 22/9)

22-09 22:58

Trò chơi cho game thủ trải nghiệm thế giới phân tranh giữa thời Tam Quốc, anh hùng xuất hiện, ôn lại những sự kiện lịch sử nổi tiếng như kết nghĩa Đào Viên, Chư Hầu Thảo Đổng, Thiên Lý Đơn Kỵ, Quan Độ Chiến, Tam Cố Mao Lư, trận Xích Bích, từng bước trở thành bá chủ Tam Quốc.

Chém gió ...
Aa 0