BQT 9Gate

Following: 22Follower: 34

Ninja Làng Lá: Video trải nghiệm game (OB 9/8)

09-08 23:28

Sản phẩm lựa chọn bối cảnh Ninja để làm phần nội dung chính phát triển tiếp các tính năng, hoạt động chuyên sâu của mình. Tham gia vào game này bạn sẽ được quay trở về khu vực Làng Lá, trải nghiệm cuộc sống của một Nhẫn Giả thứ thiệt dưới nền đồ họa 2D+ tươi sáng đầy sinh động.

Chém gió ...
Aa 0