BQT 9Gate

Following: 21Follower: 34

Long Phụng Đấu: Video trải nghiệm game (OB 6/5)

06-05 22:11

100% săn boss rơi đồ - Long Tranh Phụng Đấu – Luyện tiên sủng, nâng cấp kĩ năng riêng biệt hỗ trợ lực chiến – PK tạo nghiệp tu thân trong tù - Hệ thống Auto Siêu Cấp sử dụng trí tuệ nhân tạo – Ngập mặt ảo hóa cùng ngoại trang trên nền đồ họa 3D 8K sắc nét

Chém gió ...
Aa 0