BQT 9Gate

Following: 20Follower: 34

Kiêu Hùng Tam Quốc: Video trải nghiệm game (OB 7/6)

07-06 23:39

Kiêu Hùng Tam Quốc được thiết kế với bản đồ thế giới siêu to, khi ra nhập vào thế giới Tam Quốc bạn sẽ được xây dựng đế đô của mình trên tọa độ ngẫu nhiên, khám phá cả bản đồ bằng cách tiêu diệt những kẻ phản tặc gần đó, khi phát hiện ra tọa độ của những người chơi khác, bạn có thể ra lệnh cho quân đội của mình tới cướp bóc, kẻ mạnh là vua.

Kiêu Hùng Tam Quốc

4.0
GZone | Đang hoạt động
Chém gió ...
Aa 0