BQT 9Gate

Following: 20Follower: 34

Huyền Thế Cửu Ca Mobile: Video trải nghiệm game (OB 18/9)

22-09 23:06

Huyền Thế Cửu Ca Mobile do hãng RastarGame phát hành ở thị trường Trung Quốc, phiên bản tiếng Việt có tên là Linh Giới 3D chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam

Chém gió ...
Aa 0