BQT 9Gate

Following: 21Follower: 34

Đao Kiếm Thần Vực: Video trải nghiệm game (OB 9/6)

09-06 23:54

Sẽ có nhiều người nhầm tưởng Đao Kiếm Thần Vực chính là Genshin Impact tại thị trường Trung Quốc bởi vì sản phẩm này có sự tương đồng lên đến 90%.

Chém gió ...
Aa 0