BQT 9Gate

Following: 21Follower: 34

Đại Tỷ 3Q: Video trải nghiệm game (OB 24/6)

03-07 00:06

Đại Tỷ 3Q sẽ đưa người chơi xuyên không về thế giới Tam Quốc loạn lạc, dân chúng lầm than. Là người được chọn bởi thiên mệnh, bạn cùng những nữ tướng thân cận đứng lên thống lĩnh quần hùng, xây dựng đại bản doanh, thu phục dân tâm, thống nhất thiên hạ làm nên đại nghiệp thiên thu.

Đại Tỷ 3Q

10.0
YGame | Đang hoạt động
Chém gió ...
Aa 0