BQT 9Gate

Following: 22Follower: 34

Cửu Mộng Tiên Vực: Video trải nghiệm game (OB 24/9)

24-09 22:55

Cửu Mộng Tiên Vực là game mobile thuộc thể loại MMORPG 3D Tiên hiệp có dung lượng tương đối nhẹ. Game chơi khá là ổn trừ việc cho phép tải dữ liệu trong lúc chơi dẫn đến việc trải nghiệm game gặp khó khăn khi mạng không đủ tốt.

Chém gió ...
Aa 0