BQT 9Gate

Following: 22Follower: 34

Cổ Long Kiếm: Video trải nghiệm game (OB 13/1)

13-01 23:11

Cùng khám phá cốt truyện feel theo gameplay, Cổ Long Kiếm chính là “Bảo vật Tam Giới” trấn giữ tiên vực, sức mạnh uy vũ vô song.

Cổ Long Kiếm

8.0
VTC Mobile TT.HCM | Đang hoạt động
Chém gió ...
Aa 0