BQT 9Gate

Following: 20Follower: 34

Bạch Xà Tiên Kiếp: Video trải nghiệm game (25/11)

10-02 23:01

Không hổ danh là game có tài trợ từ Trung Quốc. Game khá hay nhưng tốc độ mở server cũng như hút máu thì không hề kém bất kì sản phẩm nào. Việc mở sv quá nhiều dẫn đến việc mặc dù là game nhiệm vụ bản đồ nhưng phần lớn thời gian đều chơi 1 mình. Ít hoạt động hoạt động tập thể :)

Chém gió ...
Aa 0