BQT 9Gate

Following: 22Follower: 34

Animiya: Video trải nghiệm game (OB 12/5)

15-05 23:07

Animiya - Epic Battles đưa bạn bước vào hàng loạt câu chuyện đan xen và tiếp nối lẫn nhau của từng vị thần tướng, xoay quanh hai thế lực - Sáng Thế, Diệt Thế trên vùng đất thần thoại cai trị bởi Nữ thần Animiya.

Animiya: Đi Tìm Vận Mệnh

8.0
GAMZ | Đang hoạt động
Chém gió ...
Aa 0