BQT 9Gate

Following: 21Follower: 34

Talking Love 7: Điều hối tiếc nhất khi YÊU của bạn là gì?

08-11 22:21

Tình yêu dài hay ngắn không quan trọng bằng việc tình cảm của mình dành cho người kia như thế nào? Có thể không dài nhưng nó tồn tại mãi mãi...

9Gate APP

10.0
BQT 9Gate | Đang thử nghiệm
Chém gió ...
Aa 0