BQT 9Gate

Following: 20Follower: 34
23:28 12-01-2023

Mặc dù là game màn hình dọc nhưng tương đối dễ chơi. Game kiểu nhẹ nhàng. Thích hợp cho người già đời 8x,9x :)

Sắp xếp
Sort As Reply Sequence
Chém gió ...
0