BQT 9Gate

Following: 21Follower: 34
23:56 07-06-2022

Một sản phẩm tạm chấp nhận được của VPlay. Mặc dù giai đoạn đầu game chơi hơi bị chán do lag và ưu đãi ít nhưng cố chơi thì vẫn có thể chơi được miễn phí. Nhược điểm lớn nhất của game có lẽ là lag và mất thời gian vào phần vượt ải. Về vấn đề lag game có lẽ đến từ việc 1 server hiện tại đang có quá nhiều người chơi (>1000users)


Liên Minh Pháp Sư
Follower: 0 Post: 0
Sắp xếp
Sort As Reply Sequence
Chém gió ...
0