Cucku

Following: 0Follower: 3

Hệ thống Quân đoàn trong Tân Tam Quốc Chí có gì đặc sắc?

15-01 16:10

Quân đoàn là liên minh của các người chơi, là nơi tập hợp sức mạnh, công thành xưng đế, cùng thảo phạt địch.

Tam Quốc loạn thế, quần hùng phân tranh. Trong “Tân Tam Quốc Chí”, người chơi sẽ được tạo dựng hoặc gia nhập quân đoàn dưới thân phận chúa công, liên thành ngàn dặm, rèn đúc vũ khí, xưng bá một phương. Quân đoàn là liên minh của các chúa công, là nơi tập hợp sức mạnh, công thành xưng đế, cùng thảo phạt địch.

Clip hướng dẫn chơi Tân Tam Quốc Chí

Quân đoàn là nơi giúp các vị chúa công liên kết nhau, tìm kiếm các loại tài nguyên quý báu, từ đó phát triển bản thân. Đồng thời, sau khi gia nhập quân đoàn, cá vị chúa công có thể thắp sáng cờ hiệu của mình, phát động tấn công lên các danh thành chiến lược.

Quân đoàn là liên minh giúp các vị chúa công hợp tác và trở nên lớn mạnh hơn, cũng là tổ chức giúp ta đứng vững trong thời Tam Quốc loạn thế tràn đầy sóng gió. Quân đoàn cấp càng cao thì càng chứa được nhiều chúa công, số lượng thành cho phép chiếm cũng càng nhiều, quân đang cũng lớn mạnh hơn.

Quân đoàn được tổ hợp từ Quân Trưởng, Phó Quân và thành viên thường. Quân Trưởng nắm quyền cao nhất, có thể ủy nhiệm chức vụ đoàn viên và phát thông báo hoặc gửi thư nhóm. Quân đoàn còn luận công ban thưởng, sau lần đầu chiếm thành, thành viên quân đoàn sẽ nhận thưởng cấp khác nhau dựa vào chiến công nhận được.

Sau khi công phá danh thành, thành viên quân đoàn không những nhận được các loại buff,mà còn được tìm kiếm hiền tài trong thành, nhận nhiệm vụ hoàng bảng trong thành, mở thêm thưởng, thành viên quân đoàn có thể lựa chọn trợ giúp quân đoàn, giúp quân đoàn phát triển lớn mạnh, hoặc đóng góp cho thành trì mà quân đoàn chiếm lĩnh, hưởng thu thêm những lợi ích lớn hơn.

Shop Quân Đoàn bán các loại đạo cụ và vật phẩm, chúa công có thể mua chúng thông qua cống hiến quân đoàn, đạo cụ và vật phẩm Shop Quân Đoàn có giới hạn lần mua mỗi người và kho chung. Shop Quân Đoàn sẽ định giờ làm mới 3 lần, lúc này số lần mua đạo cụ sẽ được reset.

Trang chủ: https://tantamquocchi.100d.mobi

Chém gió ...
Aa 0