Cucku

Following: 0Follower: 3

Thiên Kiếm Mobile: Hoạt động Thích khách bang

26-08 11:25

Thiên Kiếm Mobile xây dựng hệ thống và tính năng Bang Hội vô cùng hoàn thiện với vô vàn hoạt động dành riêng cho các thành viên Bang Hội. Công thành, Tập kích, Vận tiệu... các thành viên đoàn kết sẽ cùng nhau hoàn thành và xây dựng Bang Hội ngày càng vững mạnh.

- Hoạt động sẽ mở khóa sau khi nhân vật vào bang

- Thời gian: 19h thứ 2,3,5,6.

- Hình thức: Hoạt động PVE.

- Cách vào: Giờ vàng => Thích khách bang.

- Nhiệm vụ thực hiện ở lãnh địa bang.

- Thưởng nhiệm vụ: EXP, bang cống, nguyên liệu.

- Thưởng sẽ nhận liên tục khi hoàn thành hoạt động.

Trang chủ: https://thienkiem.vn

Thiên Kiếm Mobile

10.0
Funtap | Đang hoạt động
Chém gió ...
Aa 0