Cucku

Following: 0Follower: 1

Nhất Kiếm Giang Hồ Mobile: Man Hoang Lãnh Chúa

08-02 15:18

Tiêu diệt man hoang để nhận thưởng phong phú.

Trong chốn giang hồ thường có những kẻ ác ẩn giấu trong nhân gian, cứ cách một đoạn thời gian lại ra ngoài gây hại cho chúng dân bách tính. Chư vị hãy cùng quần hùng đến tiêu diệt nhận thưởng phong phú.

- Khi tham gia hoạt động người chơi vào đánh Boss kiếm điểm hoặc cướp điểm từ người chơi khác. Kết thúc sự kiện tổng kết xếp hạng điểm cá nhân và điểm bang để phát thưởng. Thưởng bang gửi về đấu giá 

- Thời gian mở hoạt động: 12h30 hàng ngày

- Mỗi ngày có 3 lượt khiêu chiến, thời gian mỗi lượt là 30s

- Thời gian hồi lượt: 2 phút 15s

- Thời gian cướp điểm: 1'30s

- Thời gian hồi lượt cướp điểm: 2'30s

- Thời gian đánh Boss chia làm 3 giai đoạn, số điểm các giai đoạn tăng theo cấp số nhân

Đại hiệp chỉ được cướp điểm của người có danh vọng thấp hơn mình. Đánh thắng đối thủ sẽ cướp được 18% số điểm của họ, thua được 9%

- Phần thưởng: Pet Hỏa Vương, trang bị truyền thuyết, ngọc cấp 3, hàn thiết, lệnh bài danh vọng

Bí quyết: Để kiếm được nhiều điểm nhất các Đại hiệp nên căn thời gian đánh boss vào giai đoạn sau, tính toán để cướp điểm đúng lúc, tránh lãng phí thời gian chờ hồi lượt

Trang chủ: https://nhatkiemgiangho.vn

Chém gió ...
Aa 0