Cucku

Following: 0Follower: 1

Vua Kiếm Hiệp: Đội Hình Tếu Ngạo Giang Hồ

06-01 13:24

Sử dụng 3 vị tướng chủ đạo là Đông Phương Bất Bại - Lệnh Hồ Xung - Nhậm Ngã Hành và Nhậm Doanh Doanh (ở vị trí bạn đồng hành) để kích hoạt bộ duyên phận "Giáo Chủ Gia".

Vua Kiếm Hiệp

9.6
FunTap | Đang hoạt động
Chém gió ...
Aa 0