BQT 9Gate

Following: 28Follower: 14

Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ Mobile: Class Mị Linh

03-01 22:24

Mị Linh vốn là nhân loại hoặc linh hồ dựa vào mị thuật mà trở nên nhanh nhạy linh hoạt, họ tự do đi lại giữa nhân gian và tiên giới, biến hóa khó lường

Chém gió ...
0