Cucku

Following: 0Follower: 1

Tập Kích: Một trong những Báu vật hiếm nhất trong game

11-01 18:10

Một vũ khí dường như có riêng cho mình Skill "Hét Sọt"

Chém gió ...
0