BQT 9Gate

Following: 28Follower: 14

Phong Hoả Liên Thành Mobile: Chiến trường Tống Liêu đầu tiên trên Mobile

05-12 11:50

Chiến trường Tống – Liêu trong Phong Hỏa Liên Thành là tính năng đặc sắc nhất mà nhà phát triển muốn gửi tới game thủ thực thụ

Chém gió ...
0