Cucku

Following: 0Follower: 1

Nhất Kiếm Giang Hồ Mobile: Thần thú đồng hành

13-01 10:39

Có rất nhiều loại Pet, mỗi con có kỹ năng riêng để hỗ trợ chủ nhân, sẽ trở thành cánh tay đắc lực của Đại hiệp.

Chém gió ...
Aa 0