Cucku

Following: 0Follower: 1

Nhất Kiếm Giang Hồ Mobile: Giới thiệu môn phái Thiên Sơn

12-01 10:16

Trong chiến đấu, ưu thế của Thiên Sơn phái không phải sức mạnh mà là khả năng hồi phục. Thiên Sơn có thể lợi dụng lúc kẻ địch bị trúng hỗn loạn, giảm tốc để hồi máu, tăng phòng thủ, khiến cho mình đứng ở thế gần như bất bại, điều này càng thể hiện rõ nét khi đánh với các phái hệ Lôi.

Chém gió ...
Aa 0