BQT 9Gate

Following: 28Follower: 14

Lục Long Tranh Bá 3D: Một chút kỉ niệm S15

09-07 09:17

Mời các bạn xem video tự chế của game thủ S15 của Lục Long Tranh Bá 3D gửi cho 9Gate nhé

Chém gió ...
0