Cucku

Following: 0Follower: 1

Hậu Duệ Tam Quốc: Khám phá trang viên viên nấm

23-11 16:32

Nhiệm vụ của người chơi là đập càng nhiều nấm càng tốt, nấm vua sẽ được nhiều điểm nhất và có cả nấm tăng thời gian nên thận trọng với những nấm bom nó sẽ làm bạn bị mất điểm, được càng nhiều điểm thì được càng nhiều kinh nghiệm và vàng.

Hậu Duệ Tam Quốc

9.8
Poppace | Đang hoạt động
Chém gió ...
Aa 0