Cucku

Following: 0Follower: 1

Giang Hồ Kỳ Hiệp: Thức tỉnh Vương Trùng Dương

09-01 16:29

Vương Trùng Dương được ưu ái có khả năng đặc biệt mà các Cao thủ Võ Lâm khác không có đó chính là thức tỉnh.

Chém gió ...
0