Cucku

Following: 0Follower: 1

Đế Vương Bá Nghiệp Mobile: Lính của Thiên Cơ

06-12 15:06

Thiên Cơ gồm 4 lớp lính, mỗi lớp lính có một hiệu quả và công năng khác nhau: Thích khách: Tăng sát thương của đơn vị Thần Xạ, sát thương tăng 50%. Tự Bộc Binh: Khi tự bạo, HP cao hơn 90% sẽ gây thêm 50% sát thương thần thánh. Tịch Lịch Xa: Tăng 10% sát thương của đơn vị kiến trúc và quân sư. Cơ Quan Binh: Có xác suất thi triển vô địch trong 2 giây và giảm 50% công tốc của địch trong 5 giây. Mỗi lần tấn công gây thêm 80% sát thương vật lí của vật công.

Chém gió ...
Aa 0