BQT 9Gate

Following: 28Follower: 14

Vạn Vương Chi Vương: Trailer Game

28-12 16:53

Lấy bối cảnh thời tam quốc, Vạn Vương Chi vương là tựa game chiến thuật online đề cao về sự mưu trí của người chơi trong việc dàn quân, xếp tướng, thống nhất lãnh thổ để trở thành chính vương

Chém gió ...
0