Zick T

Following: 0Follower: 0
00:22 12-10-2018

đấu giá 2 cái lệnh bài! nhận mail về có 1 cái mà mất 6k vàng là sao???
thể loại gì vậy ạ?

Sắp xếp
Sort As Reply Sequence
BQT 9Gate
16:12 13-10

Bạn lên fanpage report lỗi này để được hỗ trợ nha

Chém gió ...
1