Hảo Hán Ca Mobile: Giftcode Closed Beta

05-07-2018 1067
Số lượng
575/1000
Hạn dùng
05-07-2018

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 100 KNB
- 100 đá cường hóa
- 30 thể lực

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
0