Bá Đạo 3Q: Gift code Alpha Test

31-07-2018 780
Số lượng
211/400
Hạn dùng
31-07-2018

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Đột phá đơn x100,
- Thể lực đơn x5,
- Tinh lực đơn x5,
- Chiêu mộ lệnh x1,
- Bạc x200,000.

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
0