Vua Triệu Hồi: Giftcode Open Beta

31-07-2018 562
Số lượng
172/300
Hạn dùng
31-07-2018

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Khế ước phép lv40*1,
- Hộp đồ tím lv40*2,
- Rương bạc*3,
- Linh Tọa Kỵ*5.

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0