Thiên Hạ Anh Hùng: Giftcode Tân Thủ

08-11-2018 6249
Số lượng
0/500
Hạn dùng
08-11-2018

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Đồng: 200000
- Hồn Ngọc: 200
- Hồn Tướng: 500
- Thể Lực Đan 1: 5
- Rương Binh Phù: 10

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
0