Thần Long Tam Quốc: Giftcode Closed Beta

07-02-2019 331
Số lượng
544/625
Hạn dùng
07-02-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Nguyên Bảo x188
- Xu x18888
- Võ Nguyên Bí Quyển x1000
- Rương Trang Bị Kiêu Tướng x1

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0