Tây Du Phong Thần Ký: Giftcode Tân Thủ

03-06-2018 370
Số lượng
455/500
Hạn dùng
03-06-2018

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 5 Đá linh tu (Tăng thuộc tính pet)
- 5 Đá tôi luyện (Tăng cấp pháp bảo)
- 5 Dầu chúc phúc (Tăng may mắn t.bị)
- 5 Tục Mệnh Đan (Đá hồi sinh)

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
0