Tam Quốc Quần Anh Truyện: Giftcode Open Beta

10-04-2018 2203
Số lượng
0/501
Hạn dùng
10-04-2018

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Đá nâng sao bậc 1 x 200
- Đá Luyện x10
- Lệnh Tướng Hiếm x1

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
0