Tam Quốc GO: Giftcode ngày 8/3

31-03-2018 2006
Số lượng
0/300
Hạn dùng
31-03-2018

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Quân lương x50,
- Đồng x100000,
- Đá tinh luyện(Tím) x250,
- Đá đột phá(Cam) x100.

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
0