Nhất Kiếm Giang Hồ Mobile: Giftcode Tân Thủ (Phát Lần 2)

08-10-2019 2973
Số lượng
501/1032
Hạn dùng
08-10-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Vàng*300
- Pet Hỏa Hồ Tím *1
- Nhẫn Tím lv40 *1
- Bách Luyện Đan *1

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
- Giftcode này cùng loại với: Giftcode Tân Thủ
Chém gió ...
0